สลักภัณฑ์สเตนเลส

Stainless steel fastener

สลักภัณฑ์เหล็ก

steel fastener