หัวน๊อต เกลียวหุน BSW, NC, NF เหล็ก
HEXAGON NUTS STEEL BSW, NC, NF THREAD
Standard: ANSI B 18.2.2

สเปคและราคาตั้ง

Specification & Price List

หัวน๊อต เกลียวหุน BSW, NC, NF เหล็ก

หัวน๊อต เกลียวมิล ชุบดำ เหล็ก
HEXAGON NUTS STEEL BLACK PLATED
Standard: DIN 934

สเปคและราคาตั้ง

Specification & Price List

หัวน๊อต เกลียวมิล ชุบดำ เหล็ก

หัวน๊อต เกลียวมิล ชุบขาว เหล็ก
HEXAGON NUTS STEEL WHITE ZINC
Standard: JIS

สเปคและราคาตั้ง

Specification & Price List

หัวน๊อต เกลียวมิล ชุบขาว เหล็ก