top of page

การชุบแข็งสเตนเลส

0001.png

การชุบแข็งสเตนเลสเกรด 410 420 416 อาทิ งานแกนเพลา งานปั๊มขึ้นรูปด้วยผงโลหะ งานสกรูสเตนเลส ผลิตภัณฑ์สเตนเลส  โดยใช้เครื่องสายพานชุบแข็งสเตนเลสแบบเคลือบเงาที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความเงาให้กับชิ้นงาน 

 

ทางเรามุ่งมั่นพัฒนาความทันสมัยของเครื่องจักร เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ ตลอดจนการนำระบบการจัดการบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 เพื่อให้ได้ซึ่งคุณภาพที่ลูกค้าไว้วางใจ 

photo.jpg

งานชุบแข็งสกรูสเตนเลส

ชุบแข็งเพื่อเพิ่มความแข็งให้สกรูสเตนเลสเกรด 410 416 ไม่ทำให้เนื้องานผิวเสียหาย เพราะมีระบบเคลือบผิวให้เงาสวยงาม

sintered-small-pinion-gear-SMF5040-4030.

งานปั๊มขึ้นรูปด้วยผงโลหะ

ชุบแข็งงานปั๊มขึ้นรูปด้วยผงโลหะ เกรด 416 420 ให้คงสภาพและเพิ่มความแข็งแรงตามลูกค้าต้องการ

2015040754059081.jpg

งานผลิตภัณฑ์สเตนเลส

ชุบแข็งเพิ่มความแข็งแรงให้กับผลิตภัณฑ์สเตนเลส อาทิ กรรไกร ใบมีด ช้อนซ้อม และอื่นๆ 

การชุบแข็งสเตนเลสมีประโยชน์อย่างไร

การชุบแข็งสเตนเลสเป็นกระบวนการปรับโครงสร้างคุณสมบัติของคาร์บอนในชิ้นงานให้มีความแข็งและความต้านทานต่อการเสียดสี ด้วยการผ่านการให้ความร้อน อบ และทำให้เย็นลงโดยฉับพลัน เพื่อให้วัสดุที่ผ่านการชุบแข็งนั้นมีคุณสมบัติที่แข็งขึ้นทั้งภายในและผิวภายนอก การชุบแข็งสเตนเลสจึงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของอุตสาหกรรมสเตนเลส 

 

เมื่อเทียบกับกระบวนการเพิ่มความแข็งอื่นๆ การชุบแข็งสเตนเลสด้วยความร้อนไม่ทำให้รูปชิ้นงานเสียรูปลักษณ์และส่วนประกอบขององค์ประกอบความเคมีก็ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ในทางกลับกันจะเป็นการเปลี่ยนจุลภาคภายในและผิวของชิ้นให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 

ประโยชน์ที่แท้จริงแล้ว คือ การเพิ่มดึงประสิธิภาพความแข็งแรงให้กับชิ้นงาน ให้ชิ้นงานมีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพตามที่ต้องการ 

ขั้นตอนกระบวนการชุบแข็งสเตนเลส

รับงานเข้า
รับงานเข้า
ป้อนงานเข้าเตา

QC ตรวจสอบความพร้อมของชิ้นงาน

แบ่งชิ้นงานให้ได้ประมาณที่พอเหมาะ

ให้ความร้อน

ไล่ระดับความร้อนจนสูงสุดที่ 1060 องศาเซลเซียส

ทำให้เย็นโดยฉับพลัน

ด้วยไนโตรเจนและระบบน้ำ

รับงานออกจากเตา
ชั่งน้ำหนัก
การล้างขัดเงา

QC ตรวจสอบความแข็งและภาพลักษณ์

น้ำหนักต้องตรงกับตอนรับงานจากลูกค้า

แนบใบเซอร์ตรวจสอบค่าความแข็ง

bottom of page